НАЦИОНАЛНИТЕ ИГРИ И СПОРТОВЕ НИ ОБЕДИНЯВАТ

Проект № 2017-1-PL01-KA219-038601_3, стратегическо партньорство между училища, финансиран по програмата „ЕРАЗЪМ+“ на ЕК.  Освен нашето училище, участват и училища от Полша (координатор), Португалия, Румъния, Словения и Турция. Проектът ще се изпълнява от 01.09.2017 г.  до 31.08.2019 г.

Размер на финансирането: 20730 евро.

 

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ

The CALENDAR: National Games  and Sports  Bring us Together- 2017-2019 

 

Дата/период Дейности Участват
1  септ 2017 Избор на ученици, в зависимост от тяхното CV и проведен въпросник

 

директор, координатор, учители, родители, ученици
2 окт 2017 Представяне на всеки участник ученик.

Конкурс за лого в TwinSpace

Създаване на уеб сайт на проекта

учители, ученици
3 края на окт 2017

 

Транснационална проектна среща в България – планиране и организация на проекта учители
4 дек  2017 – яну 2018 Събиране на информация за спорта и здравето, въпросник за опита на участниците по проблема.

Създаване на постери и колажи за националните спортове в миналото и днес

учители, ученици
5 яну 2018 Видеоконференция чрез eTwinning Live и/или Skype учители, ученици
6 март 2018 Смесена мобилност в Словения– работни ателиета, спортни състезания по волейбол, презентация на постерите и колажите учители, ученици
7 април 2018 Отворен ден на проекта и програмата Erasmus + във всяко училище директор, учители, родители, ученици, местни власти, журналисти
8 юни  2018 Среща на учители – Staff training meeting for teachers –  в  Полша– работа върху общата книга, работно ателие за учителите, свързано с работата в eTwinning platform;

Презентиране и оценка на работата през първата година.

Презентация на работния план за втората година

учители
9 юли – август 2018 Подготовка и публикуване на първата брошура, описваща дейностите през първата година учители, ученици
10 август – септ 2018 Подготовка на материали за общата книга

Състезание за изготвяне и избор на корица на книгата (eTwinning platform)

учители, ученици
11 окт 2018 Ученически обмен в Румъния – работни ателиета за здравословни диети, състезания по плуване учители, ученици
12 ноем 2018 Видеоконференция – обсъждане на книгата учители, ученици
13 дек 2018 Изготвяне на календар

Изготвяне на DVD с дейности/спортове /храна, свързани с местни или национални събития

Учители, ученици
14 март 2019 Публикуване на книгата на английски и на родните езици учители, ученици
15 март 2019 Отворен ден на проекта и програмата Erasmus + във всяко училище

 

директор, учители, родители, ученици, местна власт, журналисти
16 март 2019 Транснационална проектна среща в Турция– подготовка на ученическия лагер и семинар за разпространение на резултатите учители
18 юни 2019 Оценка на проекта (online) учители. ученици
19 юли 2019 1-седмичен ученически лагер:  ученически обмен в Португалия

Резюме на проекта, начини за осигуряване на устойчивостта на проекта

ученици, учители
20 юли 2019 Подготовка и публикуване на втората брошура, описваща дейностите ученици, учители
21 юли – авг  2019 Семинар за разпространение ученици, учители, родители, власти, преса

ДЕЙНОСТИ

Първата среща по проекта се проведе във Видин от 19 до 23 ноември 2017 година, когато училището ни бе домакин на транснационалната среща.

През първи ден от срещата гостите се запознаха с лекция на тема „Как влияе на детското здраве изчезването на  традиционните за българската национална идентичност детски игри?“, представена от гл. ас. Красимира Костадинова, дм от Отдел „Детско и младежко здраве“ при Национален център по обществено здраве и анализи – София.

След обяд се запознаха с основните забележителности на София, след което отпътуваха за Видин.

На 21.11 сутринта те бяха сърдечно посрещнати в училище. Ученици от IV г клас представиха България, Видин и училището в училищния музей. Последва разходка из класните стаи и работна среща на екипа.

На следващия ден старши учители по физкултура Пламен Панов и Павлина Маркова показаха демонстрационни уроци по традиционни спортни игри за деца и разучаване на български народни хора. В дните на визитата гостите разгледаха историческите забележителности на нашия град и уникалната красота на Белоградчишките скали и  пещерата Магура.

Снимки от срещата