Обучение

Учебна 2016/2017 година

І. Обучение в подготвителна група

Класен ръководител:

  • Станислава Трифонова

Прием на ученици за подготвителни групи през учебната 2016/2017 г.

ІІ. Прием в първи клас за учебната 2016/2017 година

В момента тече прием на първокласници. ИМА СВОБОДНИ МЕСТА.

ІІІ. Обучение в прогимназиален етап (V-VІІІ кл.)

И за 2016/2017 учебна година ще бъде осъществен прием на осмокласници.

ІV. ЗИП и 11 извънкласни дейности

V. Групи за целодневна организация за първи, втори, трети, четвърти, пети и шести клас

V. Консултации на учителите

VІ. Работа по международни проекти

VІ. Ваканции