Прием на ученици за учебната 2017/2018 г.

На вниманието на родители и ученици

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

29.05.2017 г.

Първо класиране на учениците, за които са постъпили заявления за прием в първи клас

––––––––––––––––––––––––––––

Приемът за първи клас за учебната 2017/2018 г. ще се извърши в съответствие със Система за прием в първи клас на основни и средни училища в община Видин.  На официалната страница на община Видин са публикувани всички документи, касаещи приема в първи клас (Система, схеми, заповед – график и Решение  на ОбС).

Връзка към документите в сайта на община Видин

Утвърден е и следният график за дейностите по приема:

Заявленията и придружаващите ги документи ще се приемат в канцеларията на училището от 02.05 до 22.05.2017 г. Поради провеждане на НВО VII клас, на 19 и 22 май достъпът в училище ще бъде възможен след 14 часа.

Изтеглете заявление – разпечатва се двустранно.

––––––––––––––––––––––––-

Със заповед № РД-394 от 28.03.2017 година на директора на училището е утвърден следният план-прием за учебната 2017/2018 година:

Прием на ученици в I клас:

брой паралелки – 4

брой ученици в паралелка – 22

 Прием на ученици в V клас:

брой паралелки – 4

брой ученици в паралелка – 26

свободни места – 13

 Свободни места:

–         във  II клас –  няма

–         в III клас – 12

–         в IV клас – 4

–         в VI клас – 10

–         в VII клас – 10

 Целодневна организация на учебния ден в следните класове:

–        в I клас – 2 групи

–        във  II клас –  2 групи

–        в III клас – 2 групи

–        в IV клас – 2 групи

–        в V клас – 1 група

–        в VI клас – 1 група

Уважаеми родители, за да сте спокойни и сигурни, че детето ви ще бъде записано в училището ни със 106-годишни традиции, ПОСЕТЕТЕ НИ СЕГА!

ЗАЯВЛЕНИЯ за прием можете да намерите при завеждащ административна служба на училището.