Седмично разписание

на ОУ „Любен Каравелов“ за ПЪРВИ срок на учебната 2017/2018 г.