Училището днес


В единия от кабинетите по биология


Махалото на Фуко


Композиция камбана и пътепоказатели към градове в Европа

atelie
Ателие за млади художници


Актова зала


Екозона


Екологичен кът в двора


Една от екозоните


Учителската стая


Етнографска сбирка

Мисия на училището

Кои сме?

 • Нашето училище изгражда личности от учениците от подготвителен до осми клас – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно във Видин, България, Обединена Европа и света!
 • Ние предоставяме качествено обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап и основно образование за всички ученици. Защото учениците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост!
 • Ние, учители, ученици и родители, превърнахме училището в територия за изява на всеки индивидуален талант. Училището е нашата Вселена!
 • Ние имаме за приоритети изучаването на чужди езици, информационни и комуникационни технологии, български език и литература, екология!
 • Видин очаква от нас и нашето училище принос в неговото развитие и просперитет, защото ние сме част от видин и Видин е част от нас!
 • Нашият девиз е мисълта на Любен Каравелов: „Училището трябва да възпитава българи и граждани!“

Визия на нашето училище

Към какво се стремим?

 • Ние отстояваме идеята нашето училище да се утвърди сред водещите културно-образователни институции във Видин с ефективно демократично управление и европейска визия.
 • Ние се променяме, и се развиваме.
 • Ние сме отворени за партньорство с общността, родителите, институциите, НПО.
 • Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището.
 • Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, можем и заслужаваме!

Училището днес

От някогашното начално квартално училище няма и следа. Семплата едноетажна постройка, побрала в себе си 128 ученици и 4 учители, е приятен спомен от миналия век. Светла диря и възрожденско самоотдаване бележи професионалният и жизнен път на директорите и учители, работили през годините в училището.
Днес СУ „Любен Каравелов“ разполага с внушителна сграда, разгърната на 4 декара застроена площ с 6 корпуса, слънчеви и просторни класни стаи и кабинети, 2 физкултурни салона, актова зала,сладкарници, медицински кабинет.
През лятото на 2013 г. сградата на училището бе оптимизирана по Проект за енергийна ефективност на Международен фонд „Козлодуй“. По проекта бе извършено:
– подмяна на старата дограма с PVC дограма;
– топлоизолиране – саниране на стени;
– саниране на покриви;
– топлоизолиране на подове;
– подмяна на отоплителната система;
– енергийно ефективна оптимизация на част от електрическата инсталация.
В дясно от парадния вход се намира единствената в региона излята камбана, чийто звън проехтява на всяко училищно тържество. В ляво от входа е Алеята на възрожденците с открояващия се барелеф на патрона на училището.
Училището разполага със специализирани кабинети по информационни технологии, биология, физика, история и цивилизация, география и икономика, труд и техника, спортни салони и площадки.
Гордост за училището е
Музеят на образованието – открит през 2003 г.

С дейното участие на учители и ученици около училището е изграден зелен пояс. По инициатива на учениците е създадена и „Галерия на открито”.
По повод 95-годишнината от създаването на училището на Актовата зала бе дадено името на бележития оперен певец, възпитаник на училището Стефан Еленков.
През годините на своето развитие училището отстоява и утвърждава своя статут, параметри и изяви. Педагогическият колектив има водещи позиции в регионалната и национална образователни системи. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа със самочувствие и желание за реализация. От учителя тук се изисква много – да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обогатява своите, да достига до големи професионални и личностни висоти.
Сериозната работа на ръководство, учители и ученици дава своите резултати. Училище „Любен Каравелов” е носител на много награди и отличия:

 • „Зелен флаг” – от Европейската фондация за екологично образование
 • „Син флаг” – от движението „Син флаг”
 • „Най-добра учебна среда” – от международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий”
 • Много отличия и награди за литература, екология, спорт, география, математика, английски език, гражданско образование и други.

Силните страни, оформящи облика на СУ „Любен Каравелов“ са:

 • благоприятна и творческа атмосфера,
 • взаимна толерантност и демократичност,
 • сътрудничество между учители и ученици, учени (наши приятели са проф. д-р Андрей Пантев, проф. Ваклуш Толев, доц. д-р Страхил Попов, проф. Петър Балкански, Валери Петров, Георги Константинов и много други големи български учени, творци, общественици),
 • прилагане на нови образователни модели,
 • иновационни преподавателски практики,
 • участие в проекти и конкурси на национално и международно ниво.

Училището ни е с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици.
Пред вестник „Жар“ от 25.10.2005 г. изтъкнатият български историк и приятел на училището професор Андрей Пантев казва: „Във времето на особени духовни изпитания училище „Любен Каравелов“ и неговият елитен персонал успя да запази и повиши своя престиж на образователна институция, която все още има редки по качество паралели не само в любимия ми видински край“.
От 01.08.2016 г. с влизането в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование училището е с променено име: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“.