10 януари – неучебен ден

10 януари ще е неучебен за учениците и присъствен за учителите ден със Заповед № РД-250/09.01.2017 г. на директора на училището.

В периода 11-13.01.2017 г. учебните часове и часовете в целодневна организация ще бъдат с намалена продължителност, определена със Заповед № РД-251/09.01.2017 г. на директора.

Променят се и датите на класните работи по български език и литература, предвидени за тази седмица. Новите дати са публикувани в Графика за класни и контролни работи.