text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Дистанционно обучение в условия на Ковид-19

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, бе въведено дистанционно обучение на учениците от 16.03.2020 г. Ученици, родители и учители бяхме поставени в изцяло нова среда. Колективът на ОУ „Любен Каравелов“ за изключително кратки срокове успя да мобилизира своите сили, умения и творчески подход, като организира ефективен образвателен процес в платформата Microsoft Teams - център за сътрудничество в Microsoft 365. Бяха създадени виртуални класни стаи, които обединяват онлайн събрания/чосовете по всеки предмет, задачи, материали, файлове и разговори с учениците на едно място. С подкрепата на родителите, учителите и с огромнното желание на нашите ученици учебният процес се води ефективно и отговорно. Регулярно и по график се провеждат и онлайн педагогическите съвети на колегията. В резултат на усилията, използването на иновации и възможности на дигитални образователни платформи и инструменти; на проектно базирано обучение, ние осъществяваме ефективно и качествен образователен процес. Нашите ученици постигат отлични резултати. Доказателство за ентусиазма и страранието са постиженията в урочната дейност по време на обучение е реално време в Teams за всички класове от училището; в изпълнението на домашните задачи, подкрепени със снимков материал на проекти, рисунки, домашни работи, които учениците изпращат в Teams или на преподавателите. В часовете на класа, в заниманията по интереси и самоподготовка се отбелязват значими събития и празници за страната и света. Благодарим за отговорността и подкрепата на родителите, благодарим за старанието на учениците и присъствието им в клас в стремежа да успеем заедно в трудната за всички ни обстановка, наложила дългата физическа и социална изолация у дома. За пореден път даказваме, че когато сме заедно, можем да се справим с всяко предизикателство. Огромен труд, огромни усилия в условия на безпрецедентна ситуация - успехите ни са факт.

epale_horizontal_animated