text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Патронен празник

На 6 ноември училището ни отбеляза 186 годишнината от рождението на своя патрон. При спазване на противоепидемичните мерки, празникът премина в няколко етапа: традиционна щафетна обиколка; награждаване на изявени на национално ниво ученици и на победителите в училищните конкурси за литературно творчество и рисунка на тема: "Моето училище е..."; награждаване на ст. учител Камелия Михайлова с приза "Учител на годината"; разглеждане на изложби; час на класа, посветен на Любен Каравелов и онлайн тържествен концерт, излъчен от 10:30 часа. Учителите и учениците на училище "Любен Каравелов" изказват благодарност на всички, които изпратиха поздравителни адреси и цветя за патронния ни празник! Любка Найденова, директор

epale_horizontal_animated