text2985-8

Най-новата галерия в нашите албуми

Обучение БАК

В началото на месец април в училище се проведе обучение по БАК с представители на пожарната служба- включващо успешна и бърза евакуация на учениците, демонстрация на гасене на пожар, оказване на първа помощ на пострадали при БАК.

epale_horizontal_animated