Образование за утрешния ден

Стартирахме изпълнението на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
Започваме с Дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

В училището са сформирани два клуба по интереси:

„В света на технологиите“ за ученици от начален етап с ръководител госпожа Ася Нешова. Дейността на клуба ще продължи от 07 януари до 15 юни 2020 г.

„Дигитален свят“ за ученици от прогимназиален етап с  ръководител госпожа Татяна Микова. Тяхната работа ще бъде в периода от 07 януари до 30 юни 2020 г.