Прием на ученици за учебната 2020/2021 г.

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Уведомяваме родителите, че след първо класиране в училището има 6 свободни места за бъдещия първи клас.

Подаването на заявления за второ класиране ще се извърши в периода 09 – 14 юли 2020 г. при завеждащ административна служба. 

Необходими документи:

 • заявление;
 • ксерокопие на удостоверението за завършена подготвителна група.

 

Резултати от първо класиране за прием в първи клас за уч. 2020/2021 г.

1-klasirane2021

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 
Подаването на документи  (двустранно разпечатано заявление и придружаващите го документи, детайлно описани на гърба на заявлението, с изключение на справка за настоящ/постоянен адрес, която ще се издава служебно) започва на  1 юни и ще продължи до 22 юни включително на място в училището от 9 до 16 часа всеки работен ден. Възможно е сканиране  на заявлението и придружаващите го документи и изпращане на e-mail: office@lk-vidin.eu. Предпочелите да подадат документите по електронен път родители ще получат входящ номер на електронната си поща.

Моля заявлението да се попълни извън училище, преди подаването му, за да се избегне дългото пребиваване в пряк контакт със служителите в училище и възможността за заразяване. За Ваше улеснение:

 • при охраната ще са налични разпечатани заявления, които може да получите и да попълните;
 • община Видин ще издава справките за постоянен/настоящ адрес служебно и не е необходимо родителят да го представя при подаването на заявление;
 • може да изтеглите заявлението оттук;
 • може да се запознаете с документите на община Видин, касаещи приема в първи клас на този адрес;
 • уведомяваме Ви, че в дните на провеждане на НВО за VII клас – 15 и 17 юни, заявления ще се приемат след 14 часа.

Влизането в сградата на училището се осъществява при спазване на противоепидемичните мерки и задължително носене на маска и ръкавици.

За Ваше удобство публикуваме пряка връзка към Системата за прием на община Видин.

В член 20 от Системата може да се информирате за критериите, броя точки и необходимите документи, които се разглеждат от комисията за прием и имат значение за класирането на детето Ви.

В Приложение №2 към чл. 18, ал.1 можете да се запознаете с прилежащите райони на училищата.

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на горепосочения e-mail или на тел. 094 923 125.

Очакваме Ви!

 

Предлагаме на Вашето внимание променения график на дейностите по прием на първокласници:

ГРАФИК-ИЗМЕНЕН

УЧИЛИЩЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

1. Прием на ученици в I клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 24

2. Прием на ученици в V клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 26
свободни места – 14

3. Брой на паралелките в останалите класове и свободните места в тях:

 • II клас – 3 паралелки; няма свободни места
 • III клас – 3 паралелки; 1 свободно място
 • IV клас – 4 паралелки; 5 свободни места
 • VI клас – 3 паралелки; 8 свободни места
 • VII клас – 3 паралелки; 1 свободно място

4. Целодневна организация на учебния ден в следните класове:
– I клас – 2 групи
– II клас – 2 групи
– III клас – 2 групи
– IV клас – 2 групи
– V клас – 1 група
– VI – VII клас – 1 група

ПРИЕМЪТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ВСИЧКИ КЛАСОВЕ БЕЗ ПЪРВИ КЛАС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЦЕЛОГОДИШНО.