Прием на ученици за учебната 2021/2021 г.

УЧИЛИЩЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г., утвърден със заповед № РД-382/ 25.03.2021 г. на директора на училището

1. Прием на ученици в I клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 24

2. Прием на ученици в V клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 27
свободни места – няма

3. Брой на паралелките в останалите класове и свободните места в тях:

  • II клас – 3 паралелки; 5 свободни места
  • III клас – 3 паралелки; 1 свободно място
  • IV клас – 3 паралелки; 2 свободни места
  • VI клас – 2 паралелки; няма свободни места
  • VII клас – 3 паралелки; 10 свободни места

4. Целодневна организация на учебния ден в следните класове:
– I клас – 2 групи
– II клас – 2 групи
– III клас – 2 групи
– IV клас – 2 групи
– V клас – 1 група
– VI – VII клас – 1 група

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧ. 2021/2022 Г.

За Ваше удобство публикуваме пряка връзка към СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА ОБЩИНА ВИДИН.

В член 20 от Системата може да се информирате за критериите, броя точки и необходимите документи, които се разглеждат от комисията за прием и имат значение за класирането на детето Ви.

В Приложение №2 към чл. 18, ал.1 можете да се запознаете с прилежащите райони на училищата.

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на e-mail office@lk-vidin.eu или на тел. 094 923 125.