Седмично разписание

на ОУ „Любен Каравелов“ за първи срок на учебната 2021/2022 г.