Седмично разписание

на ОУ „Любен Каравелов“ за ПЪРВИ срок на учебната 2020/2021 г.