text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

"International Dot Day” 2019

"International Dot Day” или Международният ден на точката е световен празник на творчеството, смелостта и сътрудничеството. Той се отбелязва от 15 септември 2009 г., когато учителят Тери Шей внася в класната си стая, книгата на Питър Рейнолдс „Точката“. Когато няма възможност да е в същия ден, това може да се случи в друг ден. Хубаво е когато има повече такива специални за децата дни. Денят на точката е световен празник на творчеството, смелостта и сътрудничеството, към който се присъединяват все повече държави и училища в света. От няколко години учениците на старши учител в начален етап Колетка Павлова отбелязват този ден. Тази година това се случи на 17 септември. във втори „в“ клас. Учениците разбраха подробноси за деня на точката, за да могат да направят своята марка-точка. Подредиха изложба от росунките си и получиха сертификати за участие, подписани от Питър Рейнолдс. В помощ на децата бяха някои родители.

epale_horizontal_animated