text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

24.02. 2021  Ден на розовата фланелка

Инициативи, отбелязващи Международния ден за борба с тормоза в училище в различните класове, при спазване на противоепидемичните мерки в училище.

epale_horizontal_animated