text2985-8

Най-новата галерия в нашите албуми

„ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЯВА“ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

На 3.10.2018 г. се проведе заключителен информационен ден „Възможности за изява“ по проект „Твоят час“ -"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи знания, умения и компетентности, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Събитието бе организирано от Регионално управление на образованието. Участие взеха всички ученици от област Видин, които представиха извънкласните дейности, в който са участвали през 2017/2018 учебна година. Директор Любка Найденова представи накратко групите, участвали по проекта в ОУ „Любен Каравелов“ - Видин, а тези по интереси се включиха чрез изложби в експозицията и с изпълнения в концертната програма на откритата сцена на художествената галерия.

epale_horizontal_animated