Обучение

Учебна 2017/2018 година

І. Обучение в подготвителна група

Класен ръководител:

 • Станислава Трифонова

Прием на ученици за подготвителни групи през учебната 2017/2018 г.

ІІ. Прием в първи клас за учебната 2017/2018 година

В момента тече прием на първокласници. ИМА СВОБОДНИ МЕСТА.

ІІІ. Обучение в прогимназиален етап (V-VІІ кл.)

ІV. ЗИП и 11 извънкласни дейности

V. Групи за целодневна организация за първи, втори, трети, четвърти, пети и шести клас

V. Консултации на учителите

VІ. Работа по международни проекти

VІІ. Ваканции

 • есенна – от 1 ноември 2017 г. до 5 ноември 2017 г. включително;
 • коледна – от 23 декември 2017 г. до 2 януари 2018 г;
 • междусрочна – от 3 февруари 2018 г. до 6 февруари 2018 г. включително;
 • пролетна  – от 31 март 2018 г. до 9 април 2018 г.

Неучебни дни. НВО за VII клас

 • 21 май 2018 г. – НВО по български език и литература;
 • 23 май 2018 г.  НВО  по математика
 • Двата дни ще бъдат неучебни за всички ученици, освен за тези в VII клас.
 • 25 май 2018 г.  – неучебен за учениците, но присъствен за учителите.

Външни оценявания след IV клас

 • 10 май 2018 г. –  български език и литература;
 • 14 май 2018 г. – математика;
 • 16  май 2018 г.  – човекът и обществото;
 • 17 май 2018 г.  – човекът и природата.