Седмично разписание

на ОУ „Любен Каравелов“ за ПЪРВИ срок на учебната 2018/2019 г.