Учители

Учители и класни ръководители

Педагогически съветник

 • Мария Митева – тел. 0884 609658

Библиотекар

 • Валери Петров

УЧИТЕЛИ

Учители подготвителна група

 • Станислава Трифонова – тел. 0884 037804

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Ася Нешова – класен ръководител І а клас – тел. 0882 294536
 • Елеонора Цветкова – класен ръководител І б клас – тел. 0884 857371
 • Таня Микова – класен ръководител І в клас – тел. 0884 743852
 • Красимира Панова – класен ръководител І г клас – тел. 0884 610325
 • Камелия Михайлова – класен ръководител І а клас – тел. 0884 743867
 • Зорница Климентова – класен ръководител І б клас – тел. 0884 516338
 • Петя Илиева – класен ръководител І в клас – тел. 0884 328517
 • Красимира Иванова – класен ръководител ІІІ а клас – тел. 0882 296762
 • Веселка Петрова – класен ръководител ІІІ б клас – тел. 0884 857815
 • Катя Иванова – класен ръководител ІІІ в клас – тел. 0884 859874
 • Павлина Цветанова – класен ръководител ІІІ г клас – тел. 0884 328274
 • Нина Петрова – класен ръководител ІV а клас – тел. 0885 331250
 • Петра Борисова – класен ръководител ІV б клас – тел. 0884 608915
 • Наташа Радулова – класен ръководител ІV в клас – тел. 0884 109413
 • Колетка Павлова – класен ръководител ІV г клас – тел. 0882 038145
 • Зорница Виденова – учител по английски език – тел. 0886 183141

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Български език и литература

 • Илияна Тачева- класен ръководител VII б клас – тел. 0884 741637
 • Мариела Кирилова
 • Кристина Андреева – класен ръководител VI в клас – тел. 0884 516197

Английски език

 • Лора Любенова – класен ръководител VII в клас – тел. 0884 609657
 • Теменужка Паунова – класен ръководител V а клас – тел. 0884 038529

Математика

 • Мариола Петрова – класен ръководител V в клас – тел. 0882 407142
 • Елка Петкова – класен ръководител  VI б клас- тел. 0884 856428
 • Галина Панкова – тел. 0884 515983

Информационни технологии

 • Галина Нетова, заместник-директор по учебната дейност, e-mail: gnetova@lk-vidin.eu, тел. 0884 113409
 • Галина Панкова – тел. 0884 515983
 • Татяна Микова – ръководител направление „ИКТ“ – тел. 0884 515961
 • Наталия Тодорова – класен ръководител V б клас- тел. 0882 298463

История

 • Любка Найденова – директор – тел. 0886 180469
 • Ваня Гергова- класен ръководител VII г клас – тел. 0884 513992

География

 • Борислав Борисов – тел. 0884 113915

Биология и здравно образование

 • Николина Монова – класен ръководител V гклас – тел. 0882 407431
 • Сашка Спасова – класен ръководител VI а клас- тел. 0882 407314

Човекът и природата

 • Николина Монова
 • Сашка Спасова

Физика и астрономия

 • Галина Панкова

Химия и ООС

 • Николина Монова

Музика

 • Ангелина Иванова – класен ръководител VII а клас – тел. 0884 109387

Изобразително изкуство

 • Андрей Трифонов

Домашна техника и икономика / Технологии/ Технологии и предприемачество

 • Наталия Тодорова – тел. 0882 298463

Физическо възпитание

 • Павлинка Маркова, e-mail: pmarkova@lk-vidin.eu, – тел. 0884 856457
 • Пламен Никифорски – тел. 0884 038061