Всички публикации от Admin

Промени в седмичното разписание на паралелките от прогимназиален етап от 25.10.2021 г.

Считано от 25 октомври 2021 г. /понеделник/ ще важат следните промени в седмичното разписание:

Имената на заместващите учители са оцветени в синьо, а фонът на клетките с  разместени часове е зелен.

Отново публикуваме дневното разписание от предходната седмица, което е без промени.

От 21.10.2021 г. – ОРЕС за всички ученици от I до VII клас

В изпълнение на заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, учениците от I до IV клас също преминават в ОРЕС, считано от 21.10.2021 г. /четвъртък/.

Часовете ще се провеждат по седмичното разписание на паралелките. С оглед създаване на възможност за учителите, които преподават и в начален, и в прогимназиален етап, да вземат своите часове, се въвежда ново ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ за всички ученици в училището, в т. ч. и за групите за ЦДО:

 

 

Това разписание отменя всички предишни!

Информация за родители

Списък с тестове, подходящи за самотестване за носителство на вируса SARS-CoV-2, причиняващ заболяването Covid-19

Тази информация ще Ви послужи да вземете информирано решение относно тестването на Вашите деца – с какъв тест и дали да бъдат тествани. 

tests-SARS-Cov 2 към 07.10.2021 - info-link-v2

Обучение в електронна среда за учениците от V, VI, VII клас от 19.10.2021 г. до 02.11.2021 г.

Учениците от V, VI, VII клас от 19.10.2021 г. до 02.11.2021 г. ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в платформата TEAMS. Поради отсъствие на много учители са извършени промени в седмичното разписание или заместване от други учители.
За периода 19 – 22 октомври 2021 г. промените са следните:

В пети клас:
– Часовете по английски език с титуляр Т. Аспарухова се вземат от Кр. Андреева в екипа по английски език, а с титуляр Л. Любенова – от М. Митева.
– Часовете по математика се водят от Мариела Кирилова в екипите по математика.
– Часовете по история и цивилизации се водят от Таня Тошева в екипите по история и цивилизации.
– Наложилата се размяна на часове в Vб клас е оцветена в седмичното разписание за 19 – 22.10.2021 г.

В шести клас:
– Часовете по английски език се провеждат едновременно за двете паралелки в общ екип, създаден от Кр. Андреева, към който учениците трябва да се присъединят.
– Часовете по история и цивилизации се водят от Таня Тошева в екипите по история и цивилизации.
– Наложилата се размяна на часове в паралелките е оцветена в седмичното разписание за 19 – 22.10.2021 г.

В седми клас:
– Часовете по английски език се водят от М. Митева.
– Часовете по история и цивилизации се водят от Таня Тошева в в екипите по история и цивилизации.
– Часовете по физика и астрономия се водят от Б. Младенова в екипите по физика и астрономия.
– В свободните часове по математика учениците решават самостоятелно зададените им от госпожа М. Петрова задачи и други допълнителни по тяхно желание.

За периода 25.10 – 02.11.2021 г. ще качим промените в следващите дни.

Частично обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители и ученици.
На заседание на 08.10.2021 г. на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин бе решено да се въведе ротационен принцип на обучение за учениците от област Видин, както следва:
– За периода 11-17.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V и VI клас и те преминават в ОРЕС. Присъствено продължават да се обучават децата от ПГ и учениците от I, II, III, IV и VII клас;
– За периода 18-24.10.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VII клас и се преминава в ОРЕС. Присъствено продължават да се обучават децата от ПГ и учениците от I, II, III, IV, V и VI клас.
Публикуваме и график за провеждане на часовете.