Безопасност на движението

Страница за изявите и дейностите на комисията по БДП в ОУ „Любен Каравелов“ Видин 

Събитията са подредени под последните важни разпоредби на МС и МОН.

С Решение №16 от 17 януари 2019 г. на МС правителството прие пакет от мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г., които са от ключово значение за политиката по БДП в страната. Мерките са с оперативен характер и са насочени към създаване на допълнителна организация за постигане на заложените цели към 2020 г.

Чрез своето решение МС обяви подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика и обяви 2019 г. за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“.

Училищната комисия по безопасно движение по пътищата (БДП) и класните ръководители ще публикуват на тази страница информация, мерки, мероприятия и справки за дейностите на училището по БДП. Тук ще  се информирате за осъществяване и отчитане на дейности, свързани със събиране и анализ на информация, както и набелязване на мерки по БДП във връзка с транспортната инфраструктура в близост до училището.

Животът и здравето на децата ни са наша отговорност.

Призоваваме всички родители да дават личен пример като спазват правилата за движение по пътищата!

Материали за БДП, Стратегически и нормативни документи, Програми за обучение по БДП можете да намерите тук

2020/2021 учебна година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  (2021 – 2030)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 г. за безопасност на движение по пътищата на ОУ „Любен Каравелов“

 • Помощни материали и клипове на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, съвместно с платформата Уча.се: видео уроци по безопасност на движението по пътищата подходящи за деца и младежи.интерактивни уроци от youtube.com :

 • Видео галерия на Държавната агенция „Безопсност на движението по пътищата“:

https://www.sars.gov.bg/news/videogaleria/ https://www.sars.gov.bg/news/videogaleria/

ИЗЯВИ И ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КОМИСИЯТА ПО БДП В УЧИЛИЩЕ

* * * СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП 2020 

#WDoR2020 

 1. Образователно видео по повод световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 15. 11. 2020 г. Видеото ще бъде излъчено в час на класа по паралелки и е една от дейностите във връзка със събитието и съобразно изискванията за мероприятия в епидемиологична обстановка. Може да го видите тук.

2. Учениците от училището се включиха в конкурс за рисунка, колаж, видео, посветени на отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП.

#WDoR2020

бдп 2020 2021 план

* ** Кампания ROADPOL „Дни на безопасността на пътя“ 16-22. 09. 2020 г.

#roadpolsafetydays
Дните за безопасността на ROADPOL се провеждат през Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. Тази година те са под мотото: „Остани жив! Пази живота!“ за 0 жертви на пътя. В ОУ „Любен Каравелов“, гр. Видин се с учениците се включиха активно чрез различни дейности.
Първокласниците, заедно с родители попълниха маршрутна карта за безопасен път до училище и дома.
Ученици от четвъртите класове подеха инициативата „Ходи пеш!“, раздадоха флаери на родителите с послания за безопасност на пътя. Родител, водач на МПС демонстрира правила за поведение на водача и пътниците в автомобила, след което учениците направиха ролева игра с водач и пътник.
Бе проведен конкурс за рисунки и макет под надслов мотото на кампанията за учениците от първи-седми класове. Най-добрите русунки са отличени с грамоти и подредени в изложба.
Заключителното мероприятие „Карам безопасно“ бе на учениците от третите класове. Те караха колелета, тротинетки и ролери по трасе с подредени подходящи пътни знаци, пешеходна пътека и пешеходци в присъствие на родителите. В края на мероприятието направиха знака „0 жертви на пътя“.

*** Трето място в раздел видео на националния конкурс „Моето ДЗИ“ 2019

Управителят на Главна агенция ДЗИ – Видин господин Христо Байрактаров официално връчи наградата на Даная Любенова от 6 в клас – ТС „УсмивкиТЕ“ за третото място в раздел видео на националния конкурс „Моето ДЗИ“ 2019. Наградата е таблет „Леново“, както и лични предметни награди от ДЗИ. Клипът отразява дейности на учениците от втори в клас на училището, заедно с родители. Участието им стана причнина класът да получи безплатно застраховане в ДЗИ като награда за активността на децата и съпричастността на родителите към безопасното поведение на пътя. Председателят на комисията по БДП в училище старши учител в начален етап Колетка Павлова с кратка презентация отчете мероприятията, които са извършени в училище до момента.

*** Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни  произшествия – 17 ноември 2019

С поредица от мероприятия, съгласно плана на комисията по БДП в училище бе отбелязан 17 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП, както следва:

 1. Бе обявен конкурс за детка рисунка и литературно произведение на тема „Пази детето“. 
 2. На 15 . 11. 2019 година в актовата зала на училището, съвместно с доброволци от БЧК Видин бе проведено мероприятие. Доброволците поднесоха урок по БДП под формата на две презентации. Бе осъществена планираната по график 10 минутка по БДП.
 3. Бяха наградени победителите в конкурса за рисунка.
 4. Бе показано и  видеото, с което нашето училище спечели престижното трето място на приключилия през октомври 2019 национален конкурс „Моето ДЗИ“ .
 5. Бе прочетен апел  на г-н Младен Маринов – министър на вътрешните работи във връзка със Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 17 ноември, изпратен от РУО Видин. 
 6. На 18. 11. 2019 година изявите продължиха с радиопредаване по училищното радио, с което бе осъществена 10 минутката по график за учениците от трети-седми класове.
 7. От 13 часа учениците от ЦДО на трети и четвърти класове проведоха шествие под надслов „Животът не е резервна част“ .  Шествието тръгна от училище, премина по улица „Широка“ в посока полоцията.
 8. Учениците раздаваха флаери на пешеходците и водачите на МПС. Шествието бе съпроводено от служители на видинската полиция.

 

*** 10 минутки за родители

На 23 и 24 октомври се проведоха родителски срещи за начален и прогимназиален етап, на които чрез 10 минутки за БДП, родителите бяха запознати с важността и отговорността на обучението по БДП. Старши учители Елеонора Цветкова и Андрей Трифонов от комисията по БДП в училище презентираха новите изисквания при обучението, както и решенията на МС за „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени и обявяването на 2019 г. за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“. На родителите бяха напомнени и отговорностите по опазване на живота на децата като участници в движението.

*** 10 минутка по БДП за ученици от начален етап

На 11 октомври 2019 година се проведе 10 минутка по БДП. Директорът на училището Любка Найденова и председателят на комисията по БДП в училище Колетка Павлова обърнаха внимание на важността на продвижването по улицата и игрите в свободното време на малките ученици от начален етап ( I-IV класове), които присъсваха на събитието. Бяха наградени и победителите в училищния конкурс за детска рисунка „Пази семейството на пътя“. Наградените рисунки ще представят училището ни в националния конкурс „Моето ДЗИ“ 2019. Успех на младите творци!

*** Европейски ден без жертви на пътя-26. 09. 2019

26 септември за четвърта година е обявен за Европейски ден без загинали на пътя. Мотото, под което тази година премина Европейският ден без жертви на пътя е „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”. В училище в рамките на няколко дни се осъществиха различни дейности:

 1. В часовете на класа бе проведена беседа.
 2. Радиопредаване по темата и песни, свързани с безопасността на движение бяха излъчени на 25 септември.
 3. Учениците от начален етап се включиха в конкурс за рисунки, с които бе подредена изложба.
 4. На 26 септември първокласниците раздадоха на родителите си флаери и послания за безопасно шофиране и опазване на живота на пътя.
 5. На 27 септември учениците от втори „в“ клас, заедно с родители караха тротинетки и велосипеди, спазвайки правилата за движение. 
 6. Учениците и родителите от първите класове изработиха маршрутни карти за безопасно придвижване от дома до училище и обратно.