Безопасност на движението

Страница за изявите и дейностите на комисията по БДП в ОУ „Любен Каравелов“ Видин за 2019-2020 учебна година. Събитията са подредени под последните важни разпоредби на МС и МОН.

С Решение №16 от 17 януари 2019 г. на МС правителството прие пакет от мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г., които са от ключово значение за политиката по БДП в страната. Мерките са с оперативен характер и са насочени към създаване на допълнителна организация за постигане на заложените цели към 2020 г.

Чрез своето решение МС обяви подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика и обяви 2019 г. за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“.

Училищната комисия по безопасно движение по пътищата (БДП) и класните ръководители ще публикуват на тази страница информация, анализи, мерки, мероприятия и справки за дейностите на училището по БДП. Тук ще  се информирате за осъществяване и отчитане на дейности, свързани със събиране и анализ на информация, както и набелязване на мерки по БДП във връзка с транспортната инфраструктура в близост до училището.

Животът и здравето на децата ни са наша отговорност.

Призоваваме всички родители да дават личен пример като спазват правилата за движение по пътищата!

 

*** 10 минутка по БДП за ученици от начален етап

На 11 октомври 2019 година се проведе 10 минутка по БДП. Директорът на училището Любка Найденова и председателят на комисията по БДП в училище Колетка Павлова обърнаха внимание на важността на продвижването по улицата и игрите в свободното време на малките ученици от начален етап ( I-IV класове), които присъсваха на събитието. Бяха наградени и победителите в училищния конкурс за детска рисунка „Пази семейството на пътя“. Наградените рисунки ще представят училището ни в националния конкурс „Моето ДЗИ“ 2019. Успех на младите творци!

*** Европейски ден без жертви на пътя-26. 09. 2019

26 септември за четвърта година е обявен за Европейски ден без загинали на пътя. Мотото, под което тази година премина Европейският ден без жертви на пътя е „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”. В училище в рамките на няколко дни се осъществиха различни дейности:

  1. В часовете на класа бе проведена беседа.
  2. Радиопредаване по темата и песни, свързани с безопасността на движение бяха излъчени на 25 септември.
  3. Учениците от начален етап се включиха в конкурс за рисунки, с които бе подредена изложба.
  4. На 26 септември първокласниците раздадоха на родителите си флаери и послания за безопасно шофиране и опазване на живота на пътя.
  5. На 27 септември учениците от втори „в“ клас, заедно с родители караха тротинетки и велосипеди, спазвайки правилата за движение. 
  6. Учениците и родителите от първите класове изработиха маршрутни карти за безопасно придвижване от дома до училище и обратно.