Архив на категория: Новини

Патронен празник

Патронният  празник  на училището ще бъде отбелязан на 7 ноември 2018 г. 

От 10 часа ще се проведе и външно оценяване по БЕЛ с учениците от VI г клас, които ще се включат в тържествата след приключване на изпитването.

 

ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

Видин, ул.“Любен Каравелов “ № 29 , тел. 094/923125, е-mail: lk-vidin@dir.bg

 О Б Я В А

ОУ ”Любен Каравелов” гр. Видин  обявява:    публичен търг с явно  наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • Помещение с площ 44,14 кв.м. – закусвалня, разположена на ет.1 в училището, корпус Д, при първоначална тръжна цена 507,00 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 13,00 ч.
  • Помещение, представляващо столова кухня, разположена на ет. 1 и сутерен в корпус В на училището с обща площ 265,68 кв.м., при първоначална тръжна цена 545 ,00лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 13,15 ч.
  • Помещение с площ 52 кв.м., представляващо бюфет, разположен в корпус  Е, ет. 1 , при първоначална тръжна цена 545,00 лева месечен наем.  Час на провеждане на търга – 13,30 ч.
  • Част от помещение публична общинска собственост, находящо се в ОУ ”Любен Каравелов” в коридора на първия етаж в корпус Д с площ 0,5 кв.м., за автомат за напитки, при първоначална тръжна цена 65,00 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 13,45 ч.
  • Помещение, представляващо кабинет – административен с площ 17,20 кв.м. разположен на първи етаж в корпус Е на училището при първоначална тръжна цена 62,00 лева месечен наем. Час на провеждане на търга – 14,00 ч.

Дата и място на провеждане на търга – 19.09.2018 г. в зала 106 на ОУ „Любен Каравелов“.                 

Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 18.09.2018 г. включително, в канцеларията на училището при завеждащ административна служба – ет.2.

Кандидатите се запознават с тръжната  документация и я получават от завеждащ административна служба след представяне на документ за внесена сума от 50 лв. по банков път по сметката на училището  BG42DEMI92403100046082 .

Време и оглед на обекта – всеки работен ден от 14 до 16 ч след предварителна уговорка на телефон 0886 170 241. 

Депозит за участие в търга -двукратния размер на началната тръжна цена в лева, внесен по банковата сметка на училището BG42DEMI92403100046082  в срок до 16.00 часа на 18.09.2018 г.

Подготвителна група – родителска среща

На 04.09.2018 г. (вторник) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на децата от подготвителна група.

Госпожа Станислава Трифонова ще Ви очаква в стаята на групата – 207 стая в корпуса на учениците от начален етап.

Второ класиране за прием в първи клас

След първото класиране за прием в първи клас има 6 /шест/ свободни места

Подаването на документи за участие във второ класиране ще става в периода 18.06 – 22.06.2018 г.

Участвалите в първо класиране, но некласирали се, подават САМО ЗЯВЛЕНИЕ за участие във второ класиране.

Неподавалите документи за първо класиране подават ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ от документи.

Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 25.06.2018 г. – понеделник.

Онлайн заявление за кандидатстване на учениците след VII клас

Информираме родителите на завършващите седмокласници от училището, че сайтът, на който могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на учениците след 7 клас ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки с резултатите след положените изпити.
Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. И двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Прием за първи клас

В периода 02 – 23 май 2018 г. ще се извърши подаване на документи за прием в първи клас.
Заявленията и съпътстващите ги документи ще се приемат от завеждащ административна служба в административния корпус на училището.
Работно време:
08,00 – 12,00 ч.
12,30 – 16,30 ч.