Архив на категория: Новини

Дните 13 – 16 април са учебни

Скъпи ученици,

Както вече сте разбрали, МОН промени датите на ваканцията, като дните от 13 до 16 април са учебни, а пролетна ваканция ще имате само по време на официалните Великденски празници от 17 до 20 април.

Дистанционното обучение в периода 13 – 16 април ще се проведе по вече познатия Ви график на учебните часове и по приложената тук програма.

Разчитаме на Вашата отговорност към учебните занимания, както и да си стоите вкъщи и да останете здрави!

ПРОГРАМА-13-16-04-2020
zapoved MON

 

Анкета за родители

Уважаеми родители, 

Много дни вече продължава дистанционното обучение. Ръководството на училището прави проучване за мненията и нагласите на учители, ученици и родители. Резултатите ще обобщим и ще ползваме за подобряване на нашата работа.

Моля да попълните приложената анкета:

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ

График за обучението от 30.03.2020 г.

Уважаеми родители, скъпи ученици,

От понеделник, 30 март, започва третата седмица на обучение в електронна среда. Всички ние – учители, ръководство, ученици и родители, положихме огромни усилия обучението да стартира, да се води отговорно и компетентно в полза на нашите деца и ученици. Успяхме да обхванем над 90% от учениците. Сред останалите под 10% обаче освен такива, които нямат достъп до интернет или не разполагат с дигитално устройство, има и такива ученици, а за съжаление и родители, които смятат, че учениците са в неочаквана ваканция и няма да участват в обучението. Това е дълбоко погрешно и не е в полза на децата. Преподават се вече нови знания и тези ученици изостават от съучениците си. Обръщам се към всички родители, които все още не са подсигурили децата си за обучението в електронна среда, да го направят час по-скоро!

Благодаря на онези отговорни родители, които всячески подпомагат децата си и по такъв начин влагат в тяхното добро бъдеще!

През следващите дни учителите ще заложат на обучение чрез ползване на електронната платформа  Microsoft Teams. Уважаеми родители, учителите на Вашите деца положиха неимоверни усилия да се обучат за работа в платформата, докато едновременно с това подготвяха уроци, подпомагаха ученици и родители да се регистрират в платформата, издирваха ученици, които до този момент не бяха участвали в обучението и изпълняваха купища административни задачи! Ежедневно, час след час, много повече от 5-те часа, които отчитат като заетост, по всяко време на деня, неуморно, без да щадят сили и нерви, Вашите учители бяха по местата си и изпълняваха достойно професионалните си задължения! Поклон пред тях и техните героични усилия и безспорни успехи!

Обучението ще се провежда по седмичното разписание за втория учебен срок. Към настоящата публикация е приложен и новият график.

Галина Нетова, директор

Обучение в платформата Teams

Уважаеми родители и ученици, от утре – 23.03.2020 г.,  в прогимназиален етап постепенно ще се премине към обучение в платформата Teams на Microsoft. За целта е необходимо онези ученици, които още не са се регистрирали, да го направят с предоставените им от класните ръководители потребителски имена и пароли. Обучението ще се води по графика, качен тук миналата седмица и при седмичното разписание, което публикуваме по-долу.
Учениците от начален етап също ще преминат плавно към обучението в Teams. Техните седмични разписания ще получите от класните ръководители.
Успех и здраве на всички! Заедно можем всичко!

Дистанционно обучение от 16.03.2020 г.

Уважаеми ученици и родители,

 Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училлищата да предприемат бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

Изборът на конкретен вариант за преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации и т.н., се прави от училището, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на участниците в процеса.

С оглед на специфичните условия, ОУ „Любен Каравелов“ ще предложи дистанционно обучение, ползвайки основно възможностите на електронния дневни „Школо“, както и други инструменти за създаване и споделяне на електронно съдържание, електронните учебници, които повечето издателства предоставиха за свободно ползване,  електронна комуникация чрез създадените групи във Фейсбук и др. По преценка на учителите. Ще Ви държим в течение за новостите, защото очаквам динамично променяща се ситуация.

По време на дистанционното обучение в домашни условия на учениците ще се оказва подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., поставят им се конкретни задачи – индивидуални или групови задачи, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Стремежът ни е да създадем условия за максимален обхват на ученици по голям брой предмети и оптимален брой часове. При невъзможност още от 16.03.2020 да се включат ученици в този процес на тях ще се поставят задачи за самостоятелна работа с хартиените учебници и други материали, които не са в дигитална среда. Необходимо е онези ученици и родители, които все още нямат регистрация в електронния дневник, спешно да го направят, а класните ръководители ще потвърдят регистрациите.

Основен двигател на процеса са класните ръководители. Постоянната връзка с тях ще бъде гаранция, че сте информирани, че правите най-доброто за обучението на Вашите деца и че допринасяте за това те да бъдат изолирани вкъщи и да не заразят с опасния вирус.

Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, която ние, учителите имаме, добрата организация (работихме през двата почивни дни, за да я създадем), свързаността, която се надяваме с Ваша помощ да постигнем.

ОЧАКВАМ ОТ РОДИТЕЛИТЕ:

  • Да подкрепят процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние както при начален, така и при прогимназиален етап.
  • Да съдействат за осигуряването на електронни профили на техните деца в електронни платформи, които изискват това.
  • Да търсят постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя.
  • Да осигуряват контрол за изпълнението на задачите и за участието в дистанционното обучение на децата си.

Ръководството на училището и учителите ще осигурят гъвкавост на процесите. Учителите ще се съобразят със заетостта на родителите и възможността им да участват като партньори на своите деца. Предложеният график следва да се прилага гъвкаво, като се отчитат всички фактори и се спазва броят и продължителността на учебните часове.

Утре, 16.03.2020 г. ще публикуваме и адаптирано към графика седмично разписание.

Разчитам на Вашето партньорство!

Пазете се и останете здрави!

  

ГАЛИНА НЕТОВА

Директор на ОУ „Любен Каравелов” – Видин

Анкета за осигуреност с компютър и интернет

Уважаеми родители и ученици,
предстои от понеделник да въведем дистанционно обучение. То ще се осъществява през електронния ни дневник „Школо“, както и чрез други инструментиэ по преценка на учителите.
Зная, че повечето от учителите чрез групите на паралелките вече са извършили подготвителната работа и с ученици, и с родители.
Моля онези от учениците, които все още не са попълнили анкетата за осигуреност с компютър и интернет, да го направят, за да знаем за колко от учениците обучението ще е достъпно и полезно.
Моля родителите на по-малките ученици да им окажат съдействие за попълването на анкетата.
Линк към анкетата: https://forms.gle/5xs5nj9JKHzvihCy7
Разчитам на всички Вас да се обединим в този труден и безпрецедентен момент и да направим всичко възможно за опазване на здравето на учениците, както и за това, двете седмици принудителна ваканция да се ползват за упражнения и наваксване на пропуските.

Директор: Галина Нетова

Недопускане на болни деца

Уважаеми родители, моля не изпращайте болни деца на училище! Те не могат и не трябва да присъстват в учебните часове и няма да бъдат допускани в училище. При проявени признаци на неразположение у децата и учениците те ще бъдат извеждани от класа и настанявани в медицинския кабинет. Родителите ще бъдат уведомени и незабавно трябва да вземат детето от училище.
Ние правим и ще правим необходимото за задължителната дезинфекция на помещенията в сградата. Протягаме ръка, протегнете я и вие. Да бъдем разумни в името на здравето – на децата, вашето, нашето!

Утре – на училище

Уважаеми учители и ученици,
от утре – 12 март 2020 г., учебните занятия се възстановяват.
Очакваме Ви на училище здрави и отпочинали!