text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Проект „Да намалим отпадъците“ (“Litter Less“)

Ден за действие с общността /04. 06. 2016/ във връзка с работата по проекта „Да намалим отпадъците“ (“Litter Less“), на Българско движение „Син флаг“, финансиран от Фондация WRIGLEY чрез Международната координация на Програма „Екоучилища“. Днешното събитие е съчетано с инициативата за почистване на България на 04.06.2016 година и с отбелязването на 5 юни – световен ден на околната среда. Дейности: музикална програма; изложба от отпадъчни материали, щанд-работилници „Втори живот на отпадъците“; разделно събиране на хартия; раздаване на бюлетини, призоваващи гражданите да събират разделно и да рециклират, както и такива, представящи дейността на училището по проекта; еко ревю; изложба от рисунки, компютърни рисунки, снимки и постери; награждаване на ученици, отлично представили се в национални състезания по природни науки. Нашият призив: Да намалим отпадъците и да им дадем втори живот! Да живеем разумно! Да пазим природата!

epale_horizontal_animated