text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Заключителна изява обучителни затруднния IVклас

Своята заключителна изява осъществи на 23 май 2017 г. старши преподавател в начален етап-г-жа Красимира Панова -ръководител на група за преодоляване на обучителни затруднения по матемаика. След демонстриране на уменията при решаване на различни по трудност задачи, учениците получиха грамоти и награди.

epale_horizontal_animated