text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Заключителен концерт "Хоро се вие, извива"

На 11. 05. 2017 година групата по народни танци "Хоро се вие, извива" по проект "Твоят час" за развитие на творческите способности на учениците в училище представи своята заключиелна публична изява. Ръководител на групата е г-жа Веселка Иванова. Учениците показаха добрите умения, придобити в заниманията по проекта, Водещите запознаха публиката с характерните особености на хората , различни за етнографските области на България. С песни и с интересни сценки, куклен театър, се включиха и учениците от ДТГ "Палави усмивки", която работи по същия проект. Снимки: Колетка Павлова

epale_horizontal_animated