text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Ден на Европа - открит урок

На 09 май 2017г. в ЦДО-II клас , II група бе проведен открит урок на тема „Ден на Европа“. През цялата година учениците се подготвяха като изготвиха табла със символите на страните от Европейския съюз. Те представиха свои индивидуални работи, с които разходиха гостите в европейските страни, работиха по групи върху задачи, свързани с историята ни и природните забележителности. Бе изпълнен химна на България. Заниманието премина под ръководството на Албена Захариева – учител в начален етап и гостът-малкият пътешественик Лъчезар Виталиев.

epale_horizontal_animated