text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Проект "Твоят час" - иформационен ден

На 03. 05. 2017 СУ "Св. св. Кирил и Методий" бе домакин на информационния ден на дейностите на групите от Видинска област по проект "Твоят час"- "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи знания, умения и компетентности, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Събитието е организирано от Регионално управление на образованието. То бе открито от началника на управлението-г-жа Марийка Василева. В него взеха участие 300 ученици от областта. Изявиха се духови оркестри, вокални и танцови групи, драматизации на английски език, гимнастика. В залата на училището-домакин бе представена изложба от групи по приложно, изобразително изкуство, технологии и предприемачество. В 3 зали бяха представени презентации, свързани с дейности по проекта.

epale_horizontal_animated