text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

 "Твоят час" - група за обучителни затруднения II клас - публична заключителна изява

На 3 май 2017 година Петра Борисова старши учител начален етап направи заключително мероприятие по проект "Твоя час" с учениците от групата за обучителни затруднения II клас. Интересни задачи, викторина и награди предизвикаха децата да бъдат мотивирани и да покажат успехите си от дейностите в часовете. Сред гостите бяха колеги, родители.

epale_horizontal_animated