text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Среща по проект "Твоят час" с група от СУ "Христо Ботев", гр. Козлодуй

На 31 март 2017 нашето училище бе домакин на среща на преподаватели и ученици от СУ "Христо Ботев", гр. Козлодуй, работещи по проект "Твоят час", "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи знания, умения и компетентности, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Училището в Козлодуй е едно от водещите профилирани училища в общината. Те споделиха своя опит и презентираха училището си. Учениците от група "Палави усмивки" поздравиха гостите с няколко песни, а участници в "Математическа лингвистика" с ръководител г-жа Елка Петкова зададоха интересни задачи.

epale_horizontal_animated