text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Много песни България има

Тържествен мултимедиен спектакъл на литературен клуб "Палави усмивки" към проект "Твоят час" , посветен на Националния празник 3 март и 139 годишнината от освобождението на България.

epale_horizontal_animated