text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

"Хоро се вие, извива" и "Smile" - проект "Твоят час"

На 21 март 2017 година групите по интереси по проект "Твоят час"-"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи знания, умения и компетентности, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - "Smile" с ръководител Ангелина Иванова - старши учител по музика в прогимназиален етап и Веселка Иванова-старши учител в ЦДО начален етап - група за народни танци "Хоро се вие, извива" направиха съвместна публична изява по проекта. Учениците на г-жа Ангелина Иванова представиха обичая "Лазаруване", а малките танцьори от начален етап показаха уменията си в танцуване на народни хора.

epale_horizontal_animated