text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Дейности по проекта "С песен невъзможното е лесно" 2013 - 2015 г.

"SMILE" (Songs Make Impossible Look Easy), в превод: "С песен невъзможното е лесно" е новият проект за двустранно партньорство, финансиран по Секторна програма "Коменски", по който ще работим през периода 2013 - 2015 г. В партньорство с Majoru vidusskola от красивия латвийски град Юрмала ще изследваме фолклорните традиции на нашите региони.

epale_horizontal_animated