text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Кръгла маса "Ръка за ръка в училище "

На 3 юни 2021г. в актова зала "Стефан Еленков" на училището ни се проведе кръгла маса "Ръка за ръка в училище " - заключително мероприятие по НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". В нея взеха участие родители, учители, ръководство, представители на Регионалната библиотека и ОСНВ-Видин. Педагогиеският съветник Мария Митева представи презентация, в която накратко презентира резултатите по националната програма; дейностите, в които родителите партнират активно на училището; изтъкна предимствата на добрата комуникация между учители и родители, което рефлектира ползотворно върху децата и представи анализ на проведена анкета с 393 родители, в която те дават своята положителна оценка, имат готовност за сътрудничество и желаят инициативата да продължи. В дискусията след това взеха участие родители на ученици от начален и прогимназиален етап, учители, директора, които споделиха личното си мнение по въпроси свързани с обучението и възпитанието на нашите деца.

epale_horizontal_animated