text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“

Петдневно обучение по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ бе проведено от 30.09.2019г. до 04.10.2019г. в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – град Видин с учениците от 3-а и 3-в клас, с ръководители: Ася Нешова, Яница Георгиева, Таня Микова и Мария Митева. Лектори на обучението бяха служители от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /ГДПБЗН-МВР/, а организатор е „Дикон-БЧК“. Целта на проекта е подобряване подготовката на населението, в т.ч. и учениците от училищата в цялата страна за реакция при наводнения и последващи кризи. В рамките на обучението учениците преминаха през теоретична и практическа подготовка. Теоретично участниците бяха запознати с видовете природни явления и превръщането им в бедствия; водата на планетата – свойства, жизненоважност и кръговрат на водата; наводнението и последиците от него. Учениците рисуваха рисунки на тема: „Какво е наводнение и как си го представям“. Играха настолна игра „Да спасим Натали“. Запознаха се с важността на тел. 112 и със звуковите сигнали за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации. Усвоиха основните правила и действия при наводнение. Разбраха какви предмети от първа необходимост трябва да съдържа „Раницата за оцеляване“. Теоретичните теми, викторините, рисунките, настолната игра бяха в рамките на първите два дни и половина. Вторите два дни и половина от обучението бяха посветени на практически упражнения и задачи, които се проведоха на полигон за демонстрации и симулации на наводнение. Участниците в проекта изработиха макети на къщички, които бяха поставени в близост до вода на полигон; научиха се да изграждат диги и отново си преговориха правилата за действие при наводнения под формата на въпросник: обучителите симулираха наводнение, а учениците проследиха при какви обстоятелства оцеляват техните предварително изработени къщички. В края на обучението залесихме двора и оформихме цветна алея с теменужки. На всеки ученик беше раздадена и образователна книжка за наводненията, в която по достъпен начин, под формата на занимателни истории и допълнителна информаци, бяха представени най-важните правила за поведение при наводнение. В края на обучението всеки ученик получи грамота за активно участие и постигнати отлични резултати в петдневното обучение за „Практическа подготовка на ученици за реакция при наводнение и последващи кризи“. Материал и снимки на педагогически съветник Мария Митева.

epale_horizontal_animated