text2985-8

Най-новата галерия в нашите албуми

Присъствено обучение - част от обучителна програма 23

Присъствено обучение - част от обучителна програма 23 на издателска група „Просвета“, която е одобрена от МОН и вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, се проведе в залата на СУ " “Цар Симеон Велики”. Тема: "Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в контекста на новите нормативни документи, реформиращи образованието". Във втората част на обучението преподавателите от начален етап представиха своите задачи, изработени от екипите.

epale_horizontal_animated