text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Проектна среща „СЕМЕНАТА НА РАЗКАЗВАЧИТЕ“

Днес на 4 декември 2019 нашето училище бе домакин на поредната проектна среща. След посрещане на партньорите по проекта, те проведоха работно съвещание. От 14 часа с ученици от IV а клас на ст. преподавател Камелия Михайлова се проведе уъркшоп - работилница за изработване на декори и картинни героин от приказката „Червената шапчица“. Част от учениците разиграха откъси от приказката с изработенитете от тях силуети на героите и подходящия за момента декор. Работната визита продължи с интересна дискусия върху презентация, подготвена от екипа – домакин от нашето училище за изясняване на похватите и техники за развиване на устаната реч на учениците, както и за разпределяне на задачите за следващите етапи на проекта и следваща работна визита. Проектът е стратегическо партньорство в сферата на училищното образование, насочено към развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование. Партньорството включва 4 НПО – 2 от Франция, едно от Италия и едно от Белгия, и 2 училища – нашето и от Португалия. Той има за цел да обедини различни европейски институции, за да създадем първата европейска библиотека, посветена на ораторството, която да подкрепя децата и учителите в придобиването и развитието на уменията за разказване и говорене. Чрез работата по проекта ще се върнем към източниците на ораторското изкуство: приказките, които имат двойно значение: педагогическо и културно. Проектът предвижда изработване на интелектуални продукти с иновативен характер.

epale_horizontal_animated