text2985-8

ДОБРата  НОВИНА

Форум за обмяна на иновативни практики

Екип от директор Любка Найденова, зам. директор Галина Нетова, главен учител Сашка Маринова и старши учителите Нина Нинова, Петра Борисова и Галя Панкова взеха участие във Форум за обмяна на иновативни практики по национална програма "Иновации в действие" в гр. Шумен. Форумът се проведе от 12.05-14.05.2021г в СУ "Панайот Волов" с партньорството на ОУ „Любен Каравелов – Видин и 5 ОУ "Митьо Станев" - Стара Загора. Наблюдение на проектно-базиран урок в начален етап, демонстрация на клуба по роботика и презентация на добра иновация от Стара Загора; проектно-базиран интегриран урок по химия, биология и ИИ; демонстрации на опити от ученици; споделяне на впечатления; презентиране на иновативна практика на училището от Стара Загора, връчване на сертификати за участие във форума по НП "Иновации в действие", както и посещение на забележителностите в областта са част от мероприятията на форума.

epale_horizontal_animated