Прием на ученици за учебната 2019/2020 г.

На вниманието на родители и ученици

 
ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ

klasirane2-1920

–––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на училището уведомява родителите на бъдещите първокласници, че след първо класиране има 6 /шест/ свободни места за първи клас.

Документите за участие във второ класиране ще се приемат от 14,00 часа на 19 юни 2019 г. до 24 юни 2019 г.

Родителите подават същия пакет от документи, който са подавали и за участие в първо класиране.

–––––––––––––––––––––––––

 РЕЗУЛТАТИ от първо класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година

priem-1920-1

Децата до № 75 включително са приети на първо класиране. Техните родители следва да представят оригинала на Удостоверението за завършена Подготвителна група в срок до 14.06.2019 година за записване в първи клас.
Свободните места след първо класиране ще бъдат обявени на 17.06.2019 година.
Децата, които не са приети на първо класиране, могат да участват във второ класиране, като за целта подадат заявления за участие във второ класиране в срок от 19.06.2019 година до 24.06.2019 година.

–––––––––––––––––––––––––

За учебната 2019/2020 г. училището ще извърши прием на ученици в първи клас  в три паралелки. Приемът за първи клас  ще се извърши в съответствие със Система за прием в първи клас на основни и средни училища в община Видин.  На официалната страница на община Видин са публикувани всички документи, касаещи приема в първи клас (Система, схеми, заповед – график и Решение  на ОбС).

Връзка към документите в сайта на община Видин

Необходимо е родителите на бъдещи първокласници да се запознаят и да спазват сроковете от  графика за дейностите по приема, утвърден от кмета на Община Видин:

grafik-1klas

Заявленията и придружаващите ги документи ще се приемат в канцеларията на училището от 02.05 до 23.05.2019 г

Пакетът от документи, необходими за подаване на заявления, е описан в самото ЗАЯВЛЕНИЕ, което може да свалите и разпечатате ДВУСТРАННО от тук: Приложение №1 – заявление

ЗАЯВЛЕНИЯ за прием можете да намерите и при завеждащ административна служба на училището.

–––––––––––––––––––––––-

УЧИЛИЩЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

1. Прием на ученици в I клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 24
2. Прием на ученици в V клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 26
свободни места – 3
3. Брой на паралелките в останалите класове и свободните места в тях:
– II клас – 3 паралелки – няма свободни места
– III клас – 4 паралелки с 3 свободни места
– IV клас – 3 паралелки с 6 свободни места
– VI клас – 3 паралелки с 1 свободно място
– VII клас – 4 паралелки с 8 свободни места
4. Целодневна организация на учебния ден в следните класове:
– I клас – 2 групи
– II клас – 2 групи
– III клас – 2 групи
– IV клас – 2 групи
– V клас – 1 група
– VI-VII клас – 1 група