Прием на ученици за учебната 2018/2019 г.

На вниманието на родители и ученици

 
ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ

priem-2klasir

–––––––––––––––––––––

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

След първото класиране за прием в първи клас има 6 /шест/ свободни места

Подаването на документи за участие във второ класиране ще става в периода 18.06 – 22.06.2018 г.

Участвалите в първо класиране, но некласирали се, подават САМО ЗЯВЛЕНИЕ за участие във второ класиране.

Неподавалите документи за първо класиране подават ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ от документи.

Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 25.06.2018 г. – понеделник.

Изтеглете заявление – разпечатва се двустранно.

–––––––––––––––––––––––––

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

priem1-18-19

Приемът за първи клас за учебната 2018/2019 г. ще се извърши в съответствие със Система за прием в първи клас на основни и средни училища в община Видин.  На официалната страница на община Видин са публикувани всички документи, касаещи приема в първи клас (Система, схеми, заповед – график и Решение  на ОбС).

Връзка към документите в сайта на община Видин

Утвърден е следният график за дейностите по приема:

grafik-priem

Заявленията и придружаващите ги документи ще се приемат в канцеларията на училището от 02.05 до 23.05.2018 г. Поради провеждане на НВО VII клас, на 21 и 23 май достъпът в училище ще бъде възможен след 14 часа.

 

––––––––––––––––––––––––––––

Заповед № РД-469 от 29.03.2018 година на директора на училището за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2018/2019 година:

zap-priem

ЗАЯВЛЕНИЯ за прием можете да намерите и при завеждащ административна служба на училището.