Прием на ученици за учебната 2020/2021 г.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 
съвсем скоро – в началото на месец май, ще стартираме процедурата по прием на първокласници. При създалата се ситуация на извънредно положение и изискването за спазване на засилени противоепидемични мерки вероятно подаването на документи ще става по електронен път. Обмисляме как да се случи, така че да е най-удобно и най-безопасно за Вас.

Като начало, предлагаме на Вашето внимание графика на дейностите по прием на първокласници:

график-дейности-първи клас

УЧИЛИЩЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

1. Прием на ученици в I клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 24

2. Прием на ученици в V клас:
брой паралелки – 3
брой ученици в паралелка – 26
свободни места – 14

3. Брой на паралелките в останалите класове и свободните места в тях:

  • II клас – 3 паралелки; няма свободни места
  • III клас – 3 паралелки; 1 свободно място
  • IV клас – 4 паралелки; 5 свободни места
  • VI клас – 3 паралелки; 8 свободни места
  • VII клас – 3 паралелки; 1 свободно място

4. Целодневна организация на учебния ден в следните класове:
– I клас – 2 групи
– II клас – 2 групи
– III клас – 2 групи
– IV клас – 2 групи
– V клас – 1 група
– VI – VII клас – 1 група