Седмично разписание

на ОУ „Любен Каравелов“ за ВТОРИ срок на учебната 2018/2019 г.