Седмично разписание

на ОУ „Любен Каравелов“ за ПЪРВИ срок на учебната 2019/2020 г.