Семената на разказвачите


Най-новият ни проект е стратегическо партньорство  в сферата на училищното образование,  насочено към развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование. Партньорството включва 4 НПО – 2  от Франция, едно от Италия и едно от Белгия, и 2 училища – нашето и от Португалия.  Проектът е с продължителност 24 месеца – от 01.12.2018 г. до 30.11.2020 г.

Към сайта на проекта

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Да обединим различни европейски институции, за да създадем първата европейска библиотека, посветена на ораторството, която да подкрепя децата и учителите в придобиването и развитието на уменията за разказване и говорене. Чрез работата по проекта ще се върнем към източниците на ораторското изкуство: приказките, които имат двойно значение: педагогическо и културно.
В многообразието от форми, приказката позволява  да се мобилизират с лекота  много устни, психически и телесни умения като памет, импровизация, детски рими, басни, поезия, мимика …
Приказките са в основата на нашите култури и на великите истории, които структурират нашето общество.

Ще бъдат създадени следните  интелектуални продукти:
• педагогическо ръководство за преподаване на ораторството в училище;
• онлайн библиотека от най-малко 300 приказки на 5 езика;
• уебрадио, излъчващо повече от 110 записа на приказки, реализирани от учениците;
• 20 видеоклипа на деца от детска градина, изпълняващи с помощта на жестове  детски стихчета;
• 20 педагогически комплекта с  материали по избрани от приказките теми;
• 22 учебни листа за подпомагане на учителите да създават педагогически цели на ресурсите.

Интелектуални продукти и срокове за изпълнението им:

Seeds of tellers -за сайта

ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОЕКТНА СРЕЩА В ПАРИЖ

През декември 2018 г. в Малакоф, Париж се проведе първата организационна транснационална проектна среща, в която от наша страна участваха координаторът на проекта Галина Нетова и главният счетоводител Диана Георгиева-Караиванова. Срещата беше много важна, защото постави правилата на администриране и развитие на партньорството. Определени бяха предстоящите задачи и срокове на изпълнение.

ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОЕКТНА СРЕЩА В ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ

Срещата – втора за жизнения цикъл на проекта се проведе в началото на юни 2019. От българска страна участваха директорът на училището и ст. учител Теменужка Аспарухова. Срещата протече в съответствие с предоставената ни от организаторите програма. Тъй като проектът предвижда изработване на интелектуални продукти с иновативен характер, тяхното създаване беше един от основните акценти на работата на участниците. Направен бе анализ и оценка на свършеното до момента – работата по проектното управление, спазване на сроковете за качване на докладите за извършената работа в споделената платформа, довършване на интелектуалните продукти О.1 и О.2 /създаване на педагогическо ръководство за преподаване на ораторство, създаване на библиотеката с 300 приказки/. Бяха обсъдени и останалите четири интелектуални продукта, в т.ч. и създаването на педагогическите комплекти за преподаване на ораторство, за ръководенето на която дейност отговаря нашето училище.

Обсъдени бяха и предстоящите проектни срещи – в България и Португалия. Бе решено следващата проектна среща да се проведе в началото на декември при домакинството на ОУ „Любен Каравелов“ и град Видин.

ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОЕКТНА СРЕЩА В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

На 4 и 5 декември 2019 г. бяхме домакини на третата проектна среща. Посрещнахме 10 гости от Франция, Белгия, Италия и Португалия по традиция  с питка и мед и постери с изписан поздрав „Добре дошли“ на родните им езици.

По време на срещата бе направен обзор на извършеното до момента, поставени бяха и задачи за предстоящите дейности. Интересен момент бе подготвеното от партньорите от организацията Grimm Sisters от Перуджа, Италия работно ателие, проведено с 30 участници – ученици от IV а клас и гостуващите партньори. В ателието и следобедните сесии на срещата взеха участие и началните учители от нашето училище, които изпълняват проектните дейности.

Снимки от срещата: https://lk-vidin.eu/nggallery/page/4

Видео от работното ателие, което включва и  разказа от началния учител Таня Б. Микова на приказката „Червената шапчица“

Телевизия „Видин“ направи репортаж за работното ателие, който може да бъде видян в Youtube канала на телевизията – РЕПОРТАЖ